Villkor

För ansökan om Ny i Villa Kortet

Denna tjänst är fri att ansöka om för dig som är bosatt i Sverige. Villakortet granskar alla ansökningar och har full rättighet att avslå eller godkänna ansökan. Giltigheten på ett godkänt Villakortet framgår på det elektroniska Villakortet som skickas ut. Tillgängliga erbjudanden finns på villakortet.com. Du accepterar att erhålla erbjudanden via brev, e-post, telefon, mobiltelefon, SMS samt annat elektroniskt medium från Villakortet samt dess partners och sponsorer (tredje part). Samtycke till marknadsföring gäller oavsett om du är registrerad i NIX eller motsvarande spärr.

Vid frågor om tjänsten kontakta info@nyivillakortet.se

Tjänsten tillhandahålls av Ny i Villa AB.